O nas

Nasza Przychodnia szczyci się już wieloletnią i wielopokoleniową historią.
W dużym skrócie wygląda tak:

W latach siedemdziesiątych władze województwa Krakowskiego dostrzegły potrzebę stworzenia Lecznicy dla Zwierząt poza Krakowem, gdyż lecznica przy ul. Brodowicza nie była w stanie obsłużyć terenu. Podjęto decyzję o stworzeniu Lecznicy w Zabierzowie, jako jednej z największych wsi i gmin. Na miejscu istniejącej wcześniej (przed 1972-3r) wodomistrzówki, przy młynie w Zabierzowie otwarto w 1978-9r Lecznicę dla Zwierząt . Wygodny dojazd, przy często odwiedzanym przez Rolników młynie oraz w ogólnie znanym miejscu (warto wspomnieć, że w budynku tym znajdowała się również siedziba Gminy Zabierzów – 1978r) i łatwo dostępnym „po drodze do Urzędu Gminy” który przeniesiono na ul. Kolejową. Pracowało w Lecznicy wielu Lekarzy Weterynarii oraz personej towarzyszący i pomocniczy: Technicy, Księgowa, Zootechnicy.

W 1989r rozpoczęły się przemiany gospodarcze i polityczne. W nowych realiach wolnorykowych podjęto decyzję o prywatyzacji Lecznic. Ponieważ złożyło się to czasowo z przejściem kilku lekarzy na emeryturę, jedynym pracującym Lekarzem Weterynarii pozostał Lek. Wet. Marek Maciejowski, i to on rozpoczął samodzielną praktykę na zasadach wolnorynkowych – rok rejestracji, Lecznicy przekształconej później w Gabinet Weterynaryjny, to 1990r.

W dalszym ciągu podstawą pracy była praca przy zwierzętach gospodarskich: bydło (kilka tysięcy sztuk w gminie) trzoda chlewna i konie.

Powoli jednak w miarę rozwoju budownictwa i napływu rodzin chcących zamieszkać w przepięknie położonym Zabierzowie, zaczął się wykluwać nowy pacjent: pupil, towarzysz życia, ulubieniec dzieci: pies i kot.

Ok. roku 1994 będąc już w liceum zaczął pomagać przy zabiegach Przemysław, syn Marka Maciejowskiego, który już od najmłodszych lat jeździł z Ojcem do wizyt. W 1999r rozpoczął studia na wydziale weterynaryjnym ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu i dzisiejszym Uniwersytecie Przyrodniczym. Studia zakończył w 2006r uzyskując tytuł Lekarza Weterynarii.

Dzięki dotacji Unii Europejskiej formalnie31.12.2006r Lek.Wet. Przemysław Maciejowski rozpoczął własną praktykę weterynaryjną otwierając Gabinet Weterynaryjny„SKARABEUSZ” i razem z Lek. Wet. Markiem Maciejowskim ściśle współpracując prowadzi i rozbudowuje go.

Tak jak wspomniano na początku szczycimy się wielopokoleniową tradycją: Otóż zajmujemy się lekarsko-weterynaryjnym fachem od trzech pokoleń: Lek. Wet: Bronisław Maciejowski, Marek Maciejowski oraz Przemysław Maciejowski.