Jeż europejski

Jeż europejski: bardzo mocno opadnięty przez kleszcze. Wyjęliśmy mu ich kilkadziesiąt. „Właścicielka” przyniosła go ponieważ zwierzę przychodziło regularnie do jedzenia kotów i zauważyła jak mocno jest przez kleszcze opadnięty. Jeże to bardzo pożyteczne zwierzęta: pomagają walczyć ze szkodnikami w ogrodzie.